MaG Tal och talföljder

Välkommen med på gymnasiets gemensamma kurs i matematik. Under denna kurs repeteras det från högstadiet så som procent och funktioner, nya saker tas upp så som logaritmer och talföljder.

Innehållsförteckningen är följande

 1. Repetition: Tal och räkneoperationer
 2. Repetition: Algebra
 3. Repetition: Matematiskt tänkande och matematiska metoder
 4. Repetition: Funktioner
 5. Procent
 6. Procentuell förändring
 7. Funktioner
 8. Grafen av en funktion
 9. Funktionsvärden
 10. Extra: Relationer
 11. Potensekvationer
 12. Logaritmer
 13. Beräkning med logaritmer
 14. Tillämpning av logaritmer
 15. Talföjder
 16. Egenskaper för talföljder
 17. Aritmetisk talföljd
 18. Geometrisk talföljd
 19. Aritmetisk summa
 20. Geometrisk summa
 21. Rekursivt definierad talföljd
 22. Repetition

Ha skoj!