MaA 15 Repetition inför studentskrivningarna

Här hittar du repetitionsmaterial för studentskrivningarna.

När du övar till skrivningarna är det bra att öva att formulera svaren digitalt. Motsvarande editor som finns i Abitti provsystemet hittar du här, och här hittar du enkla kommandon som kan göra livet lättare för dig.

Detta material är indelat enligt tema, inte kursvis. För varje tema hittar du teori och uppgifter indelat som Inledande uppgifter, dessa är uppvärmningen, Utan räknare, dessa löser du utan räknare och Med räknare.

Innehållsförteckningen är följande

 1. Introduktion
 2. De första uppgifterna
 3. Uppgifter med rottermer
 4. Polynom och rationella uppgifter
 5. Antalet reella rötter för ekvationer
 6. Praktiska tillämpningar
 7. Tangenter och derivata
 8. Trigonometriska funktioner
 9. Vektorer
 10. Potenser och rötter
 11. Logaritmer och summor
 12. Areor och rotationskroppar
 13. Sannolikheter

Ha skoj!