MaA 9 Integralkalkyl

Under denna kurs lär du dig bla om primitiva funktioner, att bestämma areor som bildas mellan funktioner och koordinataxlar och att bestämma volymer.

Innehållsförteckningen är följande

 1. Primitiv funktion
 2. för polynomfunktioner
 3. för 1/x
 4. för exponentialfunktioner
 5. för trigonometriska funktioner
 6. Integral
 7. Areor
 8. Bestämd integral
 9. Arean mellan koordiataxlar och en funktion
 10. Arean mellan två funktioner
 11. Rotationskroppar
 12. Allmänna volymer
 13. Repetition

Ha skoj!