MaA 7 Trigonometriska funktioner

Denna kurs handlar om symmetrier på enhetscirkeln, ekvationer, sammansatta funktioner, periodiska fenomen och problem på GeoGebra.

Innehållsförteckningen är följande

 1. Riktad vinkel
 2. Enhetscirkeln
 3. Egenskaper för sinus och cosinus
 4. Ekvationer med sinus
 5. Ekvationer med cosinus
 6. Tangens och dess egenskaper
 7. Ekvationer med tangens
 8. De trigonometriska funktionerna
 9. Sammansatt funktion
 10. Derivatan av en sammansatt funktion
 11. Derivatan av trigonometriska funktioner
 12. Härledning
 13. Undersökning av trigonmetriska funktioner
 14. Periodiska fenomen
 15. Repetition

Ha skoj!