MaA 8 Rot- och logaritmfunktioner

Välkommen till kursen där det behandlas rötter, logaritmer och exponentialfunktioner. Under denna kurs kommer du att lärar dig att derivera och undersöka funktioner av dessa typer.

Innehållsförteckningen är följande

 1. Potenser
 2. Negativ exponent och exponenten noll
 3. Tiopotenser
 4. Potensekvationer
 5. Rotfunktionen och ekvationer med rötter
 6. Derivatan av rotfunktionen
 7. Tillämpningar
 8. Logaritmer
 9. Beräkning med logaritmer
 10. Tillämpning av logaritmer
 11. Talet e
 12. Derivatan av e^x
 13. Derivatan av exponentialfunktionen
 14. Derivatan av logaritmfunktionen
 15. Repetition

Ha skoj!