MaA 5 Analytisk geometri

Under kursen börjar vi behandla den geometrin som vi arbetade med i kurs 3 i koordinatsystem. Var lugn, det är lättare än vad det låter.

Innehållsförteckningen är följande

 1. Koordinatsystem
 2. Absolutbelopp
 3. Ekvationer och olikheter med absolutbelopp
 4. Avstånd i koordinatsystem
 5. Mittpunkt för linjer
 6. Punktmängder
 7. Riktningskoefficient för en linje
 8. Linjen
 9. Linjens ekvation
 10. Cirkeln
 11. Cirkelns ekvation
 12. Skärningspunkt mellan två linjer
 13. Skärningspunk mellan cirkel och linje
 14. Ortogonalitet
 15. Vinkeln mellan två linjer
 16. Avstånd mellan punkt och linje
 17. Parabeln
 18. Repetition

Ha skoj!