MaA 10 Sannolikhet och Statistik

Kursen handlar om sannolikhet och statistik. I detta material får du följa med Anna, Bertil, Cecilia och Daniel och deras äventyr inom statistik och sannolikhetens värld.

Börja med att fundera på följande

Gör följande parvis. Skapa parvis en spelplan beståendes av 4x4 rutor där ni skriver in möjliga summor som ni kan få med två tärningar. Kasta två tärningar och räkna summan av ögontalen. Om ni har samma tal på spelplanen som ögontalet av tärningarna stryker ni över talet på spelplanen. Anteckna antal kast.Med så få kast som möjligt skall ni få alla siffror överstrukna. Ni får använda samma tal flera gånger.

Innehållsförteckningen är följande

 1. Begrepp
 2. Geometrisk sannolikhet
 3. Väntevärde
 4. Kombinatorik
 5. Permutationer
 6. Kombinationer
 7. Multiplikationsprincipen
 8. Additionsprincipen
 9. Blandat
 10. Betingad sannolikhet
 11. Mängdlära
 12. Upprepat försök
 13. Diskret statistik
 14. Kontinuerlig statistik
 15. Korrelation
 16. Normalfördelning
 17. Statistik och integrering
 18. Eget arbete
 19. Repetition

Ha skoj!