MaA 2 Polynomekvationer och -funktioner

Vi börjar med att repetera och lära oss hur man kan räkna med polynom, bokstavsutryck. Sedan lär vi oss hur man löser andragradsekvationer och olikheter. Och till sist blir det ekvationer och olikheter av högre grad.

Innehållsförteckningen är följande

 1. Polynom
 2. Distributiva lagen
 3. Kvadreringsregeln
 4. Konjugatregeln
 5. Pascals triangel
 6. Blandade uppgifter
 7. Olikheter av första grad
 8. Rotformeln, andragradsekvationer
 9. Tillämpningar med rotformeln
 10. Grafen av ett andragradspolynom, parabeln
 11. Faktorisering av ett polynom
 12. Olikheter av andra grad
 13. Diskriminant och antal rötter
 14. Ekvationer av högre grad
 15. Olikheter av högre grad
 16. Repetition

Ha skoj!