MaA 2 Polynomekvationer och -funktioner

4. Konjugatregeln

Bestäm

 1. \((2-x)(2+x)\)
 2. \((x+y)(x-y)\)
 3. \((a-3)(a+3)\)

Då vi har multiplikation av binom där ena termen är motsatt term, \((a-b)(a+b)\), använder vi oss av konjugatregeln. Konjugatregeln handlar om att multiplicera två binom där endast tecknet skiljer dem åt, \((a-b)(a+b)=a^2-b^2\).

Vi kan även utnyttja konjugatregeln för att faktorisera, räkna baklänges.

Exempel 1 Skriv som två binom:

 1. \(4-a^2\)
 2. \(1-x\)

\((a+b)(a-b)=a^2-b^2\)

Uppgifter

 1. Varför använder vi oss av konjugatregeln?

  Vi kan på ett enkelt sätt multiplicera två binom, tex \((3-a)(3+a)\). Nackdelen är att binomena skall nästan vara identiska.

  Med hjälp av konjugatregeln kan vi enkelt faktorisera ett binom vars ena term är negativt, tex \(4-a^2=(2-a)(2+a)\).

 2. Kombinera så att de blir rätt.

  Välj av följande uttryck:

  \((x+5)(x-5)\)
  \((x+4)(x-4)\)
  \((x+3)(x-3)\)
  \((x+2)(x-2)\)
  \((x+1)(x-1)\)

  UttryckMotsvarande uttryck
  \(x^2-1\)
  \(x^2-4\)
  \(x^2-9\)
  \(x^2-16\)
  \(x^2-25\)

  UttryckMotsvarande uttryck
  \((x+1)(x-1)\)\(x^2-1\)
  \((x+2)(x-2)\)\(x^2-4\)
  \((x+3)(x-3)\)\(x^2-9\)
  \((x+4)(x-4)\)\(x^2-16\)
  \((x+5)(x-5)\)\(x^2-25\)
 3. Beräkna
  1. \((x+1)(x-1) \)

   \((x+1)(x-1) = x^2-1 \)
  2. \((b-2)(b+2) \)

   \((b-2)(b+2)=b^2-4 \)
  3. \((3-a)(3+a) \)

   \((3-a)(3+a)=9-a^2 \)
 4. Bestäm
  1. \( (2x +3)(2x-3) \)

   \( (2x +3)(2x-3) = (2x)^2 -3^2 = 4x^2-9 \)

  2. \( (x^2-8)(x^2+8) \)

   \( (x^2-8)(x^2+8) = (x^2)^2 -8^2 = x^4-64 \)

  3. \( (4a^3+2b^2)(4a^3-2b^2) \)

   \( (4a^3+2b^2)(4a^3-2b^2) = (4a^3)^2 -(2b^2)^2 = 16a^6 - 4b^4 \)

 5. Bestäm
  1. \((x-y)(x+y) \)

   \((x-y)(x+y)=x^2-y^2 \)
  2. \((a-\sqrt{2})(a+\sqrt{2}) \)

   \((a-\sqrt{2})(a+\sqrt{2}) = a^2-2 \)
  3. \((\dfrac{2}{3}-a)(\dfrac{2}{3}+a) \)

   \((\dfrac{2}{3}-a)(\dfrac{2}{3}+a) = \dfrac{4}{9}-a^2 \)
 6. Faktorisera förlande uttryck. Skriv alltså som två parenteser gånger varandra.
  1. \(9-x^2 \)

   \(9-x^2 = (3-x)(3+x) \)
  2. \(a^2-1 \)

   \(a^2-1 = (a-1)(a+1) \)
  3. \(4-b^2 \)

   \(4-b^2 = (2+b)(2-b) \)
 7. Förkorta följande bråk.
  1. \( \dfrac{x^2-49}{x+7} \)

   \( \dfrac{x^2-49}{x+7} = \dfrac{(x+7)(x-7)}{x+7} = x-7\)

  2. \( \dfrac{36x^2-1}{6x-1} \)

   \( \dfrac{36x^2-1}{6x-1} = \dfrac{(6x-1)(6x+1)}{6x-1} = 6x+1 \)

  3. \( \dfrac{x^4-16}{2x+4} \)

   \( \dfrac{x^4-16}{2x+4} = \dfrac{(x^2+4)(x^2-4)}{2(x+2)} = \dfrac{(x^2+4)(x+2)(x-2)}{2(x+2)} = \dfrac{(x^2+4)(x-2)}{2} \)

 8. Faktorisera
  1. \(1-a^2 \)

   \(1-a^2=(1+a)(1-a) \)
  2. \(7-a^2 \)

   \(7-a^2 = (\sqrt{7}+a)(\sqrt{7}-a) \)
  3. \(x-2 \)

   \(x-2 = (\sqrt{x}-\sqrt{2})(\sqrt{x}+\sqrt{2}) \)
 9. Bestäm utan räknare.
  1. \(101^2 - 100^2 \)

   \(101^2-100^2 = (101+100)(101-100)=201 \cdot 1 = 201 \)
  2. \(101^2 - 99^2 \)

   \(101^2-99^2 =(101+99)(101-99) = 200\cdot 2 = 400 \)
  3. \(59 \cdot 61 \)

   \(59 \cdot 61 = (60-1)(60+1)=60^2 -1^2 = 3600-1=3599 \)
  4. \(98 \cdot 102 \)

   \(98 \cdot 102 =(100-2)(100+2) =100^2-2^2 = 10000-4 = 9996 \)