MaA 6 Derivatan

Under kursen lär vi oss att undersöka funktioner. Det gör vi genom att derivera dem.

Vi börjar med att undersöka när funktioner är kontinuerliga och därifrån arbetar vi oss vidare mot tangenter för funktioner och hur funktioner beter sig.

Innehållsförteckningen är följande

 1. Rationell funktion
 2. Rationella uttryck
 3. Gränsvärdet för en funktion
 4. Kontinuitet hos en funktion
 5. Förändringen hos en funktion
 6. Derivatafunktionen
 7. Tangent
 8. Hur en funktion beter sig
 9. Tillämpningar
 10. Derivatan av produkten mellan två funktioner
 11. Derivatan av potensen av en funktion
 12. Derivatan av kvoten mellan två funktioner
 13. Undersöking av rationella funktioner
 14. Repetition

Ha skoj!