MaA 12 Algoritmer i matematiken

Observera att detta är på hälft.

Innehållsförteckningen är följande

  1. Algoritmer
  2. Division med polynom
  3. Faktorisering av polynom
  4. Komplexa tal
  5. Iteration
  6. Newton-Raphsons metod
  7. Newton-Cotes metod för integrering

Ha skoj!