MaA 4 Vektorer

Välkommen till den sista kursen som handlar om geometri. Här skall vi lära oss om vektorer. Du behöver inte vara rädd, vi börjar från grunden och arbetar oss vidare till koordinatsystem och sedan två och tre dimensioner.

För kursen om vektorer gäller den gamla sanningen: "Vektorer pekar hit och dit, för att förstå krävs mycket slit."

Innehållsförteckningen är följande

 1. Vektorer
 2. Summa och differens för vektorer
 3. Ett reellt tal gånger en vektor
 4. Ekvationssystem
 5. Vektorns komponenter
 6. Geometri med vektorer
 7. Vektorer i xy-planet
 8. 3 dimensionellt koordinatsystem
 9. Linjen
 10. Geometriskt plan i rymden
 11. Skalär produkt
 12. Geometrisk tolkning av skalär produkt
 13. Avstånd mellan en punkt och en linje i rymden
 14. Repetition

Ha skoj!