MaA 3 Geometri

Under kursen behandlas likformighet, Pythagoras sats och trigonometri för att flytta över till sinus- och cosinussatsen. Vidare handlar kursen om räta linjer och vinklar som bildas då linjer skär varandra och cirklar. Som det sista behaldas på kursen areor och volymer för allmänna geometriska figurer.

Innehållsförteckningen är följande

 1. Introduktion
 2. Likformighet
 3. Likformighet och areor
 4. Triangeln
 5. Pythagoras sats
 6. Trigonometri i en rätvinklig triangel
 7. Sinussatsen
 8. Cosinussatsen
 9. Fyrhörningen
 10. Cirkeln
 11. Tangenter för cirkeln
 12. Bågvinkeln
 13. Rätblock
 14. Kuben
 15. Prismat
 16. Pyramid
 17. Konen
 18. Sfären
 19. Repetition

Ha skoj!