Historien bakom

Tanken med materialet föddes efter kurs MaA 2 för några läsår sedan, då vi ännu följde läroplanen från år 2003. I vårt gymnasium har vi en bred skara med studerande som börjar och utmaningen för många är att grunderna inte alltid är i det skick som man önskar att de skulle vara.

Jag beslöt mig att bemöta de studerande och började utarbeta ett material baserat på MaA 1 och MaA 2 som fortsatte mera direkt från det som behandlas i kommunens högstadie. Läsåren gick och kurs efter kurs skapade jag material som följde gymnasiets läroplan 2003.

Läsåret 2015-2016 togs gymnasiets nuvarande läroplan i bruk. Kolleger vet att i Svenskfinland är läromedelssitationen den vad den är: snäv, sen i tidtabellen och dyr för studerandena.

Ganska snabbt insåg jag att förlagen tänker dra in stora skovan med den nya läroplanen och att i slutändan är det studerandes föräldrar som står för fiolen. Om den finska skolan skall vara jämlik och rättvis så skall inte tjockleken på föräldrarnas plånbok vara det som bestämmer om barnet läser lång matematik. Därför gör jag nu materialet tillgängligt för andra och inte bara de egna studerandena.

Det tog mig ett tag att hitta rätt platform att ge ut det som jag har arbetat ihop. Ingenting är någonsin perfekt men jag är ganska nöjd med materialet som nu finns tillgängligt.

För tillfället är sidorna statiska av sig, det är ett medvetet val. Vid sidan om att ha ett material som är ajour så är detta även en inre resa i programmeringens värld. Vem vet, kanske jag en dag omformar materialet så att någon form av maskinlärning arbetar i bakgrunden.

Pedagogiken bakom

Tanken bakom upplägget på materialet är att det skall fungera som självstudier och som material i en vanlig klassrumssituation, oberoende av undervisningsstil. De basuppgifter har, och kommer att få modellsvar på video, eftersom de svaga studerandena har den största nyttan av videomaterial. Eftersom materialet även skall fungera som självstudier har alla uppgifter modellsvar.

Teorin, exempeluppgifterna och uppgifterna följer en spiraltanke där det med jämna mellanrum kommer upp gamla saker som repeteras i en uppgift. Annars följer upplägget av uppgifter starkt Blooms taxonomi (på engelska).

Är det något som du funderar på så tag kontakt, så återkommer jag.

/Kristoffer