MaA 13 Fortsättningskurs i differential- och integralkalkyl

Kursen handlar om ...

Observera att detta är på hälft.

Innehållsförteckningen är följande

 1. Begrepp
 2. Geometrisk sannolikhet
 3. Väntevärde
 4. Kombinatorik
 5. Permutationer
 6. Kombinationer
 7. Multiplikationsprincipen
 8. Additionsprincipen
 9. Blandat
 10. Betingad sannolikhet
 11. Mängdlära
 12. Upprepat försök
 13. Diskret statistik
 14. Kontinuerlig statistik
 15. Korrelation
 16. Normalfördelning
 17. Statistik och integrering
 18. Eget arbete
 19. Repetition

Ha skoj!