MaA 11 Talteori och bevis

Kursen handlar om tal och om bevisföring. Vi börjar med att studera hur vi kan uttrycka tal i olika talbaser. Sedan börjar vi studera primtal för att komma in på kongruens och hur primtal och kongruens används för kryptering.

Sedan studerar vi Diofantiska ekvationer som har flera lösningar. Efter det studerar vi sanningsvärden och logiska kretsar för att sedan avsluta med att gå igenom olika sätt att bevisa matematik.

Innehållsförteckningen är följande

 1. Mängder
 2. Talbaser
 3. Primtal, gemensamma faktorer
 4. Delningsekvation och Euklides algoritm
 5. Kongruens
 6. Kryptering
 7. Diofantisk ekvation
 8. Konnektiv och sanningsvärden
 9. Bevisföring
 10. Induktionsbevis
 11. Repetition

Ha skoj!