Fy 1 Fysiken som naturvetenskap

Här hittar du hur du ritar och räknar på LibreOffices kalkyleringsprogram

Tid, beräkning av medelvärde och avvikelse

Sträcka och tid, anpassande av linje

Ljudnivå och avstånd, extrapolering